Osteopathie - Lees meer

De osteopathie is gebaseerd op drie pijlers:

Pijler 1: Het lichaam is een eenheid.

Alle verschillende structuren zijn met elkaar verbonden en beïnvloeden elkaar via bloedvaten, zenuwstelsel, lymfesysteem, gewrichten, bindweefsel en spieren.

Functioneert een deel van het lichaam niet goed, dan beïnvloedt dit ook de rest van het lichaam. Omdat de osteopaat weet hoe verschillende weefsels en systemen elkaar beïnvloeden, kan hij de onderliggende primaire oorzaak van het probleem vinden en behandelen. De oorzaak van een lichamelijke klacht ligt vaak in een ander deel van het lichaam. Op zoek naar de oorzaak van uw klacht zal de osteopaat een volledig lichamelijk onderzoek uitvoeren en een uitgebreid vraaggesprek met u voeren, waarin hij vragen stelt over voorgeschiedenis en doorgemaakte trauma’s.

Pijler 2: Vorm en functie zijn met elkaar verbonden.

Wanneer de vorm van het weefstel verandert, verandert ook de functie van het desbetreffende weefstel.

De osteopathie herstelt de beweeglijkheid van weefsels, spieren, zenuwstelsel, ingewanden en botten. De osteopaat richt zich op die delen in het lichaam, waar de beweeglijkheid gestoord of beperkt is en herstelt de samenwerking tussen de verschillende betrokken weefsels.

De osteopaat onderzoekt

  • het viscerale systeem (orgaansysteem met bloedvaten en lymfestelsel)
  • het cranio-sacrale systeem (schedelbotten, hersenvliezen, ruggenmergvlies en hersenvochtcirculatie)
  • het pariëtaal systeem, het bewegingsapparaat (beenderen, gewrichten en spieren)

Pijler 3: Het natuurlijk zelf genezend vermogen van het lichaam.

Hiermee wordt bedoeld dat het lichaam na behandeling vanzelf terugkeert naar de oorspronkelijke toestand, waarin alle fysiologische functies weer op een gezonde manier uitgevoerd kunnen worden. Hiertoe is de werking van het immuunsysteem belangrijk. Een goed werkend immuunsysteem vereist goede aanvoer van voedingsstoffen en een goede afvoer van afvalstoffen. Alleen hierdoor worden houding en beweging van alle weefsels geoptimaliseerd.

dit staat voor:

diagnostiek
informatie
therapie

Openingstijden:
Maandag 7.30 – 18.00
Woensdag 7.30 - 18.00
Vrijdag 7.30 - 18.00

Logo Nederlands Register voor Osteopathie