Van Belang!

Wij verzoeken u,

- Om in geval van onderzoek / behandeling van kinderen jonger dan 16 jaar, bij de eerste afspraak als ouder / verzorger aanwezig te zijn.

- De informatiemap in de wachtruimtes door te kijken, zodat u op de hoogte bent van een aantal zaken.

- Bij uw eerste afspraak een geldig legitimatiebewijs van u of uw kind mee te nemen.

- Om misverstanden over afspraken te voorkomen, steeds uw afsprakenkaartje mee te brengen.

- Bij verhindering voor een afspraak 24 uur van te voren door te geven ? (op maandagochtend voor 8.30 uur)

Van ons kunt u verwachten, dat wij

- Bij de planning van uw eerste afspraak zoeken naar een voor u en ons geschikt tijdstip, hierbij rekening houdend met de specialisatie van de osteopaat.

- Bij de eerste afspraak een vraaggesprek over uw klacht / de klacht van uw kind voeren en de verdere gang van zaken aan u uitleggen.

- Bij beëindiging van de behandeling een verslag maken voor de verwijzer.

- Bij langdurige afwezigheid van een osteopaat zorg dragen voor verdere behandeling door een collega-osteopaat

- Geen informatie doorgeven aan anderen zonder uw toestemming

- Onze werkwijze steeds willen verbeteren en daarom openstaan voor uw constructieve kritiek

dit staat voor:

diagnostiek
informatie
therapie

Openingstijden:
Maandag 7.30 – 18.00
Woensdag 7.30 - 18.00
Vrijdag 7.30 - 18.00

Logo Nederlands Register voor Osteopathie

Corona nieuws!

Wij bieden onze zorg aan, maar vragen u rekening te houden met een aantal dingen.

Al onze disciplines volgen het beleid zoals voorgeschreven door het RIVM en de beroepsverenigingen.

Voor de fysiotherapie / osteopathie vragen wij van u het volgende:
- indien RIVM mondmaskers adviseert, vragen wij u dit ook bij binnenkomst in de praktijk te dragen, zowel in de wachtruimte als behandelkamer.
- neem een grote handdoek mee
- arriveer maximaal 5 minuten vóór uw afspraak
- desinfecteer uw handen bij binnenkomst
- kom alleen en indien noodzakelijk met maximaal 1 begeleider
- probeer toiletgebruik te vermijden
- annuleer uw afspraak bij (milde) verkoudheidsklachten of ziekte van gezinsleden.

Fysiotherapie/osteopathie:
Telefoonnummer: 043-4091994 - E-mail: info at ditfysio dot nl

Sluiten