Behandeling

Of u osteopathie geheel of gedeeltelijk van uw ziektekostenverzekering betaald krijgt, is afhankelijk van uw verzekeringspakket. De osteopaten van dit osteopathie kunnen u hierover informeren.

De wet vraagt om afspraken omtrent de behandeling vast te leggen in een behandelovereenkomst. Deze behandelovereenkomst zorgt ervoor dat afspraken tussen u en de osteopaat zijn vastgelegd.

Alle informatie, die u een osteopaat verstrekt, valt onder de wet bescherming persoonsgegevens. Dit betekent dat een osteopaat deze gegevens niet zonder uw toestemming aan derden mag verstrekken.

Indien u klachten heeft over uw behandeling, kunt u dit het best eerst voorleggen aan uw behandelend osteopaat.

Mocht dit naar uw gevoel onvoldoende resultaat geven, dan kunt u contact opnemen met het N.R.O. Zie www.osteopathie-nro.nl.

dit staat voor:

diagnostiek
informatie
therapie

Openingstijden:
Maandag 7.30 – 18.00
Woensdag 7.30 - 18.00
Vrijdag 7.30 - 18.00

Logo Nederlands Register voor Osteopathie

Goed nieuws!

Wij mogen onze zorg weer voorzichtig gaan opschalen!

Voor de fysiotherapie / osteopathie geldt het volgende:
Behandeling op afstand (via (beeld)bellen en met behulp van oefenprogramma’s) heeft nog steeds de voorkeur. Is dit niet effectief en neemt de ernst van uw klachten en beperkingen toe, dan mogen wij u weer in de praktijk behandelen.

Wij maken gebruik van mondkapjes en handschoenen om zo veilig mogelijk te handelen.

Van u vragen wij ook enkele dingen:
- neem een grote handdoek mee
- arriveer maximaal 5 minuten vóór uw afspraak
- desinfecteer uw handen bij binnenkomst
- kom alleen en indien noodzakelijk met maximaal 1 begeleider
- probeer toiletgebruik te vermijden
- annuleer uw afspraak bij (milde) verkoudheidsklachten of ziekte van gezinsleden.

Verder gelden natuurlijk ook bij ons de regels van het RIVM.

Als u al in behandeling bent, zal uw therapeut contact met u opnemen.

Bent u nog niet in behandeling en vraagt u zich af òf en op welke manier u behandeld kunt worden, dan kunt u ons telefonisch of per e-mail bereiken

Fysiotherapie/osteopathie:
Telefoonnummer: 043-4091994 - E-mail: info@ditfysio.nl

Ook de logopedisten mogen weer meer cliënten in de praktijk gaan behandelen.

Wel willen we ervoor waken dat het in de praktijk / wachtruimte niet te druk wordt. We vragen u daarom om alleen met het kind te komen dat logopedie nodig heeft. Bent u niet in bij de behandeling aanwezig, wilt u dan buiten wachten. Wilt u bij binnenkomst de handen van uw kind en uzelf desinfecteren. In de wachtruimte is een voorziening hiervoor aanwezig.

De logopedisten zullen waar nodig mondkapje / face-shield en handschoenen gebruiken. De tafel is voorzien van een plexiglas scherm.

Voorlopig zullen we het merendeel van onze cliënten met ‘beeldbellen’ blijven behandelen. In de afgelopen periode is immers gebleken dat dit bij de meeste kinderen goed gaat.

Wanneer u of uw kind nog niet in behandeling is, kunt u contact met ons opnemen.

Logopedie:
Telefoonnummer: 043-4094594 – E-mail: info@ditlogo.nl

Wij verheugen ons erop u weer te zien

Zie voor actuele praktijkinformatie omtrent Corona-virus onze Facebook-pagina.BEKIJKEN

Sluiten