Behandeling

Of u osteopathie geheel of gedeeltelijk van uw ziektekostenverzekering betaald krijgt, is afhankelijk van uw verzekeringspakket. De osteopaten van dit osteopathie kunnen u hierover informeren.

De wet vraagt om afspraken omtrent de behandeling vast te leggen in een behandelovereenkomst. Deze behandelovereenkomst zorgt ervoor dat afspraken tussen u en de osteopaat zijn vastgelegd.

Alle informatie, die u een osteopaat verstrekt, valt onder de wet bescherming persoonsgegevens. Dit betekent dat een osteopaat deze gegevens niet zonder uw toestemming aan derden mag verstrekken.

Indien u klachten heeft over uw behandeling, kunt u dit het best eerst voorleggen aan uw behandelend osteopaat.

Mocht dit naar uw gevoel onvoldoende resultaat geven, dan kunt u contact opnemen met het N.R.O. Zie www.osteopathie-nro.nl.

dit staat voor:

diagnostiek
informatie
therapie

Openingstijden:
Maandag 7.30 – 18.00
Woensdag 7.30 - 18.00
Vrijdag 7.30 - 18.00

Logo Nederlands Register voor Osteopathie

Corona nieuws!

Wij bieden onze zorg aan, maar vragen u rekening te houden met een aantal dingen.

Voor de fysiotherapie / osteopathie geldt het volgende:
Behandeling op afstand (via (beeld)bellen en met behulp van oefenprogramma’s) heeft de voorkeur. De zorgverzekeraars vergoeden t/m 31-12-2020 beeldbel-afspraken, waarin uw klacht en behandeling besproken worden. Mogelijk krijgt u tijdens deze beeldbelafspraak een digitaal oefenprogramma verstrekt. Is dit onvoldoende effectief, dan behandelen wij u in de praktijk.

Indien nodig of wenselijk maken wij gebruik van mondkapjes en handschoenen om zo veilig mogelijk te handelen.

Van u vragen wij ook enkele dingen:
- neem een grote handdoek mee
- arriveer maximaal 5 minuten vóór uw afspraak
- desinfecteer uw handen bij binnenkomst
- kom alleen en indien noodzakelijk met maximaal 1 begeleider
- probeer toiletgebruik te vermijden
- annuleer uw afspraak bij (milde) verkoudheidsklachten of ziekte van gezinsleden.

Verder gelden de regels van het RIVM.

Bent u nog niet in behandeling en vraagt u zich af òf en op welke manier u behandeld kunt worden, dan kunt u ons telefonisch of per e-mail bereiken.

Fysiotherapie/osteopathie:
Telefoonnummer: 043-4091994 - E-mail: info@ditfysio.nl

Ook de logopedisten behandelen cliënten in de praktijk.

Omdat we de anderhalve meter willen waarborgen, mag de praktijk / wachtruimte niet te druk worden. We vragen u daarom om alleen met het kind te komen dat logopedie nodig heeft. Bent u niet bij de behandeling aanwezig, wilt u dan buiten wachten. Wilt u bij binnenkomst de handen van uw kind en uzelf desinfecteren. In de wachtruimte is een voorziening hiervoor aanwezig.

De logopedisten zullen waar nodig mondkapje / face-shield en handschoenen gebruiken. De tafel is voorzien van een plexiglas scherm.

Een beeldbelafspraak vormt bij veel cliënten een goede vervanging van een face-to-face behandeling. De zorgverzekeraars blijven t/m 31-12-2020 de beeldbel-behandeling vergoeden, waardoor we deze vorm van therapie kunnen continueren.

Wanneer u of uw kind nog niet in behandeling is, kunt u contact met ons opnemen.

Logopedie:
Telefoonnummer: 043-4094594 – E-mail: info@ditlogo.nl

Sluiten